my first blog आणि नवीन लेखन

Monday, October 27, 2008

तीन उत्साही पाऊले

गेल्या दोनतीन वर्षांत ज्या ब-याच घडामोडी झाल्या त्याच्यापैकी तीन घटनांची नोंद मी अशी घेतली की होय,या घटनेने संपूर्ण भारतीय जनमानस ढवळून निघाले आहे आणी भारतीय एकात्मतेची वाढ देखील यांच्या मधून होऊ शकते.
पुढे वाचा
-----------------------------------------

0 Comments:

Post a Comment

<< Home