my first blog आणि नवीन लेखन

Wednesday, November 23, 2016

परीक्षा झाली तणावाची घोडा अडला

परीक्षा झाली तणावाची घोडा अडला
... लीना मेहेंदळे

अकबर बिरबलाच्या गोष्टींमध्ये ही एक छानशी गोष्ट आहे. अकबराने आपल्या दरबा-यांना चार प्रश्नांच एक कोड टाकल. उत्तर एकाच ओळीत द्यायचे होते.

त्याने विचारले -
  • रोटी क्यूँ जली ?
  • विद्या क्यूं गली ?
  • पानी क्यूँ सडा ?
  • घोडा क्यूँ अडा ?


नेहमी प्रमाणे बिरबलाने खूप वेळ वाट पाहिली. इतर दरबाऱ्यांना संधी दिली. आणि कोणालाच उत्तर येत नाही असे पाहून त्याने कोडयाचे उत्तर तीनच शब्दात सांगितले. - फेरा था

फेरा - म्हणजे फिरवणे, उलटणे, गतीशील ठेवणे.
तव्यावरची पोळी उलटली नाही तर जळते, विद्या शिकत-शिकवत राहिली नाही तर असलेली सुद्धा विस्मृतीत जाते. पाणी एकाच ठिकाणी साठवून राहिले तर सडते, त्यामध्ये किडे, डास, शेवाळ . साठतात. खळखळून वाहणारे पाणी शुध्द होत राहत. घोडा एकाच ठिकाणी बांधून ठेवला, त्याला फिरु दिलं नाही तर त्याचं पाय आखडतात. मग गरजेच्या वेळी तो धावू शकत नाही, तो अडतो. या सर्व समस्यांचे उत्तर एकच - त्यांना हलतं, फिरत ठेवणं, वेळच्या वेळी उलटणं थोडक्यात त्यांचेकडे लक्ष देवून त्यांची क्षमता कमी होत नाही ना? हे पाहण. आपल्या आजूबाजूलापण अशी फेरा नसल्याची खूप उदाहरण दिसतात. अभ्यासाची उजळणी करणे, रस्ते, इमारती, नदीचे बांध, कालवे यांची वेळेवर दूरुस्ती करणे. आपण कामात किती मागे पडलो? ते तपासून पाहणे. आपल्या नियमात काय दुरुस्त्या करण्याची गरज आहे? याचा विचार करणे. ही सर्व फेरा नसल्याचीच उदाहरणे आहेत.
आपल्याकडे सुमारे दीडशे वर्षोपासून चालत आलेला एक नियम नव्या युगाच्या दिशेने बदलला तर, विद्यार्थ्यांचा कसा फायदा होईल? त्यांचा व पालकांचा ताणतणाव वाचेल, त्यांना परीक्षा-संकट, निराशा आत्महत्या अशा समस्या येणार नाहीत. कसा ते पाहू.
आपल्या परिक्षा होतात, त्यासाठी कोणीतरी शिक्षक पेपर सेट करतात. ही एक मोठी डोकेदुखीच असते. म्हाणून वर्षाला कसाबसा एक पेपर सेट केला जातो. परिक्षेला सुमारे दहा लाख पेक्षा जास्त विद्यार्थी असतात एवढया सर्वांसाठी एकच पेपर्स छापायचे. ते फुटू नयेत म्हणून खूप काळजी घ्यायची. पेपर एकदाच सेट करायला लागायचा एकदाच छापायला लागायचा म्हणून सगळया विद्यार्थ्यांची परिक्षा एकदम घ्यायची. हे सगळे नियम 1850 मध्ये आपल्याकडे शाळा आणि परिक्षेची पध्दत लागू झाली तेव्हापासून चालत आले आहेत. दीडशे वर्षे लोटली. पूर्वी देशभरात काही हजार मुले परिक्षा देत. आता काही कोटी मुले परिक्षा देतात. म्हणजे यंत्रणेवर केवढा ताण येत असेल पहा. विद्यार्थ्यांवर तर भयानकच ताण असतो. अगदी आत्महत्येपर्यंत.
आता विचार करा. आता संगणकाचे युग सुरु झाले आहेत. संगणकाला आपण खूपसे (म्हणजे समाजा पाच, दहा हजार) प्रश्न सांगून ठेवले, तर तो त्यांची उलटसूलट जुळणी करुन आपल्याला हवी तेव्हा एक प्रश्नपत्रिका तयार करुन देवू शकातो. त्याला सांगायचे, आपल्याला चवथीच्या लायकीचा पेपर हवा कि नववीच्या, कि बारावी किंवा चौदावी ? तेवढच आपण संगणकाला सांगायचे, तसेच भूगोलाचा पेपर हवा कि गणिताचा ? किंवा इतर कुठल्या विषयाचा, ते ही सांगायचे. अशा -हेने सोय केली तर दर महिन्याला परिक्षा घेता येतील. कितीही वेळा परिक्षेला बसलं तरी चालेल, आपल्या सोयीने आपल्याला अभ्यास झालेला आहे असे पटेल तेव्हा. मग शिक्षकावर जबाबदारी फक्त उत्तर पत्रिका तपासण्याची. तेव्हा एकदम चार / पाच लाख नाही, तर थोडे थोडे. अशा -हेने हवे तेव्हा जावून हव्या त्या विषयाची परिक्षा देवून टाकता आली तर सगळे भयानक ताण कमी होतील की नाही ? मग आपण आपलं पहिली ते बारावी फक्त पुढच्या वर्गात सरकत रहायचं. दरवर्षी मार्चमध्येच सगळया परिक्षांचा ताण असले काही नाही. हवे तेव्हा, हव्या त्या, परिक्षा आटोपून टाकायच्या.
पहाच विचार करुन, आवडेल का अशी पध्दत ?

**************Tuesday, November 15, 2016

Wednesday, June 08, 2016

Mobiles study the clustering patterns at Kumbh Mela

.technology review by MIT

Mobile phones have revolutionized the way scientists study human behavior, allowing them to watch people on a scale that has never been previously imagined.
This work has revealed patterns of sleep, mating strategies, and commuting behaviors on huge scales. It has even allowed demographers to estimate the wealth of entire countries.
One thing that this work has revealed is that collective decision-making can be very different from the decisions that humans make individually. In particular, humans in groups have a strong affinity to pick out others who are like them. So minority groups tend to stick together.
This behavior has been observed on relatively small scales, but an interesting question is whether it also occurs on the largest scales as well. 
Today, we find out thanks to the work of Ian Barnett at Harvard University and a few pals who have used mobile phone records to study group behavior at a Hindu religious festival called the Kumbh Mela. This took place in India in 2013 and is well known to be a huge event.
The Kumbh Mela took place in India in 2013.
But exactly how big is hard to know. Barnett and co’s research provides an answer. These guys show that some 61 million people attended this event making it, by some margin, the largest gathering in the history of humanity.
The Kumbh Mela takes place every 12 years on the banks of the river Ganges in Allahabad, where Hindus gather to bathe in the sacred river. The event lasts for two months, centered around several special days when attendance peaks.
The 2013 event was attended by many millions of people and is widely regarded as the biggest ever. But its actual size is hard to estimate.
Barnett and co began their work by gathering mobile phone records from one operator for the duration of the event between January 1 to March 31, 2013. This data set consists of almost 400 million communication events, including 146 million texts and 245 million calls.
For each event, the data set gives the number of the initiating and receiving phones as well as the location of the cell towers involved (some 270 cell towers provided phone coverage for the event).
The team assumed the area code for each phone number determined the owner’s home location. They then crunched the data set looking for calls between phones with the same area code. The researchers also worked out where these phones were located within the festival area to see whether people from the same area tended to cluster spatially.
The results make for interesting reading. The team found that people from the same area were significantly more likely to call each other and to be located in the same part of the festival space.  
The effect was stronger among smaller groups. “Participants from low-representation states show considerably stronger propensity for both social and spatial homophily than those from high-representation states,” say Barnett and co.
And the tendency to stick together—the technical term is homophily—became stronger as the festival became busier. “These manifestations of homophily are amplified on crowded days, such as the peak day of the festival, which we estimate was attended by 25 million people,” they say.
That’s interesting work showing for the first time that the natural tendency for individuals to seek out others like themselves operates, not just on the level of hundreds or thousands of people, but on the scale of tens of millions. As Barnett and co put it: “Our findings confirm that homophily permeates all scales of human behavior.”
To put the event in perspective, the world’s biggest music festival is held at Glastonbury in the U.K. and is attended by around 175,000 people. Last year, over 50,000 people attended the Burning Man festival in Nevada. Both of these are chicken feed compared to events such as the Olympics. Some 11 million tickets were sold for the London 2012 Olympics and Paralympics, which took place over the period of a month or so.
The world's biggest city is Tokyo, with 32 million people, and the next biggest is New York at 18 million. If everyone in both these cities upped sticks and headed to a festival, it would still be smaller than the Kumbh Mela.
The next one is in 2025. Let’s hope planning is already underway.
Ref: arxiv.org/abs/1605.06898: Social and Spatial Clustering of People at Humanity’s Largest Gathering